Tag Archives: affärssvenska

Falska vänner i affärssvenska

Vi hoppas självklart att det inte finns falska vänner i affärsvärlden, men de finns i alla fall i affärssvenska, och när vi pratar arbete, studier och yrken.

Falska vänner i affärssvenska

This article lists some false friends in business Swedish / business English.

När vi talar om språk och “falska vänner” menar vi ord som låter lika eller nästan lika på olika språk men betyder olika saker. 

Jag har skrivit om falska vänner tidigare. Denna gång listar jag falska vänner i affärssvenska och yrkesliv, jämfört med engelska.

svenskt ordkorrekt engelskt ordfalsk vän på engelska… som betyder
aktuellcurrentactualfaktisk
en affära business deal/a shopan affairen angelägenhet, en historia
en advokatan attorney, lawyeradvocateen förespråkare
alltsåhencealsoockså
annonseraadvertiseannouncetillkännage
ett ansvara responsibilityen answerett svar
en biljona trillion a billionen miljard
en blanketta forma blanketen filt
en caba convertible, a hardtopa caben taxi
en chefa manager, a bossa chiefen hövding
en chefa manager, a bossa chefen kock
chipschips AmE, crisps BEchips BEpommes frites BE
cilvilrättcivil lawcivil rightsmedborgerliga rättigheter
diversevariousdiversemångsidig
en direktöra superintendenta directoren regissör
en etiketta labeletiquetteetikett/stilregel
eventuelltpossiblyeventuallytill slut
en expedition an office/an expeditionan expeditionen forskningsresa
extraprisreduced priceextra priceextra dyrt, ytterligare pris
fabrika plant, a factoryfabrictyg
fallcase/fallfall (= autumn)höst
en fotografa photographer a photographett fotografi
fulldrunk/fullfullmätt
en fysikera physicista physician en läkare
giltigvalid guilty skyldig
ett gymnasiumupper secondary/senior high schoola gymnasiumen gymnastiksal
en högskolauniversity a highschoolhögstadie/gymnasium
invaliddisabledinvalidogiltig
IslandIcelandislandö
en kompanjona business partnera companionen vän
ett konceptan idea, a keynotea conceptett begrepp
en koncerna group a concernett bekymmer
konditionfitness, shapeconditionett villkor
att konkurrerato competeto concuratt instämma
en konkurrenta competitorconcurrentsamverkande, samtidig
en kontaktan outlet, a connector/a contact a contacten lins/en kontakt
en kostyma suita costumeen scenkostym, en utklädnad
kraftpower, forcecrafthantverk
att krossato crushto crossatt korsa
kvotquotaquotecitera
ett legan IDa legett ben
en lokala placea localen lokalbo
mejl/maile-mailmailpost
måste intedon’t have tomust notfår inte
en mässaa faira messen röra
en obligationa bondan obligationen skyldighet
ett offera victiman offerett erbjudande
ett passa passporta passett passerkort
personalstaff, personellpersonalpersonlig
en räntaan interest (financial)a renten hyra
en semestera vacation, a holidaya semesteren termin
ett stipendiuma scholarshipa stipendett anslag
en stola chaira stoolen pall
en vikariea stand-ina vicaren kyrkohede
ett varuhusa department storea warehouseen lagerlokal
villwantwillkommer att, ska/vilja