All posts by Charlotta

Swedish via Skype

Do you want to learn Swedish but don’t really feel you have the time to go to a class? Perhaps there is not even a class to go to where you are!

Are you learning Swedish but feel you do not get enough quality time and practice in class?

I provide accessible and effective Swedish language lessons via Skype. My sessions are flexible,  personal and individually tailored to help you conquer the language and getting comfortable speaking Swedish.  Via Skype I teach, mentor and inspire you to learn Swedish as well as to improve it; no matter level.

As an individual having experienced crowded schedules in a corporate as well as a stay-at-home mom world I know the value of accessible competent and professional assistance. As an ex-expatriate I also appreciate the value of getting powerful and appropriate language training – including cultural references – to be able to build stronger relationships at the workplace, and to reach a quicker and higher degree of integration in a new society. And who does not want to be able to manage in the local language while on vacation, or just have one country and  a language that has that special place in one’s heart?

You are most probably aware of the many benefits of learning a language.  Here is an article on the subject.

Curious to find out what difference my services have made to my customers’ Swedish language knowledge? Find out here how my tutoring have helped my customers to get confident speaking Swedish!

Go to my page lessons to learn more about Swedish via Skype.

Falska vänner i affärssvenska

Vi hoppas självklart att det inte finns falska vänner i affärsvärlden, men de finns i alla fall i affärssvenska, och när vi pratar arbete, studier och yrken.

Falska vänner i affärssvenska

This article lists some false friends in business Swedish / business English.

När vi talar om språk och “falska vänner” menar vi ord som låter lika eller nästan lika på olika språk men betyder olika saker. 

Jag har skrivit om falska vänner tidigare. Denna gång listar jag falska vänner i affärssvenska och yrkesliv, jämfört med engelska.

svenskt ordkorrekt engelskt ordfalsk vän på engelska… som betyder
aktuellcurrentactualfaktisk
en affära business deal/a shopan affairen angelägenhet, en historia
en advokatan attorney, lawyeradvocateen förespråkare
alltsåhencealsoockså
annonseraadvertiseannouncetillkännage
ett ansvara responsibilityen answerett svar
en biljona trillion a billionen miljard
en blanketta forma blanketen filt
en caba convertible, a hardtopa caben taxi
en chefa manager, a bossa chiefen hövding
en chefa manager, a bossa chefen kock
chipschips AmE, crisps BEchips BEpommes frites BE
cilvilrättcivil lawcivil rightsmedborgerliga rättigheter
diversevariousdiversemångsidig
en direktöra superintendenta directoren regissör
en etiketta labeletiquetteetikett/stilregel
eventuelltpossiblyeventuallytill slut
en expedition an office/an expeditionan expeditionen forskningsresa
extraprisreduced priceextra priceextra dyrt, ytterligare pris
fabrika plant, a factoryfabrictyg
fallcase/fallfall (= autumn)höst
en fotografa photographer a photographett fotografi
fulldrunk/fullfullmätt
en fysikera physicista physician en läkare
giltigvalid guilty skyldig
ett gymnasiumupper secondary/senior high schoola gymnasiumen gymnastiksal
en högskolauniversity a highschoolhögstadie/gymnasium
invaliddisabledinvalidogiltig
IslandIcelandislandö
en kompanjona business partnera companionen vän
ett konceptan idea, a keynotea conceptett begrepp
en koncerna group a concernett bekymmer
konditionfitness, shapeconditionett villkor
att konkurrerato competeto concuratt instämma
en konkurrenta competitorconcurrentsamverkande, samtidig
en kontaktan outlet, a connector/a contact a contacten lins/en kontakt
en kostyma suita costumeen scenkostym, en utklädnad
kraftpower, forcecrafthantverk
att krossato crushto crossatt korsa
kvotquotaquotecitera
ett legan IDa legett ben
en lokala placea localen lokalbo
mejl/maile-mailmailpost
måste intedon’t have tomust notfår inte
en mässaa faira messen röra
en obligationa bondan obligationen skyldighet
ett offera victiman offerett erbjudande
ett passa passporta passett passerkort
personalstaff, personellpersonalpersonlig
en räntaan interest (financial)a renten hyra
en semestera vacation, a holidaya semesteren termin
ett stipendiuma scholarshipa stipendett anslag
en stola chaira stoolen pall
en vikariea stand-ina vicaren kyrkohede
ett varuhusa department storea warehouseen lagerlokal
villwantwillkommer att, ska/vilja

Lära in nya ord

När du ska lära in nya ord hjälper det att sätta orden i ett sammanhang. Då är det lättare att komma ihåg dem. Glöm inte att skriva orden – gärna för hand eftersom handen aktiverar hjärnan och håller igång hjärncellerna! Då blir det lättare för dig att komma ihåg orden. Vi vill ha ett aktivt ordförråd!

Använd denna modell för att lära in nya ord och memorera dem:

Skriv ordet:

Skriv betydelsen:

Skriv minst en exempelmening:

Kontrollera att du vet hur du uttalar ordet (googla och använd t.ex. Forvo). Säg ordet högt när du övar.

Fundera också på hur ordet “känns”. Positivt, starkt, som slang, otrevligt, formellt? Exempel djur/best

Använd ordet när du pratar / skriver / använder sociala media!

En kvinna som studerar svenska. Hon håller på att lära in nya ord.

Ingen ko på isen

Uttrycket “ingen ko på isen” är en metafor som används för att beskriva en farlig eller riskabel situation, eller även mildare “det är ingen fara”.

Det ursprungliga uttrycket är ”Det är ingen ko på isen så länge rumpan är på land” . Förr i tiden leddes korna ned till en sjö eller å när de skulle dricka vatten. Om det var is på sjön var det viktigt att bakbenen och rumpan på kon stod kvar på land, ifall isen skulle ge efter (= gå sönder).

Ett exempel på användning av uttrycket hittar du långt ned i detta inlägget.

ingen ko på isen

Prova eller pröva

“Prova” och “pröva” är två varianter av samma ord i svenska språket och kan i många sammanhang användas som synonymer. Båda orden betyder att testa eller undersöka något för att se om det fungerar.

Det finns dock en pytteliten skillnad i användningen av dessa två varianter. “Prova” är den vanligaste varianten och används oftast i vardagligt tal när man vill använda någonting på prov. “Pröva” används oftast i mer formella sammanhang eller när man vill betona en mer seriös eller noggrann undersökning/kontroll. “Pröva” används även i speciell juridisk betydelse. Du kan också tänka att pröva = test, och prova= try på engelska.

Exempel på användning av “prova” och “pröva”:

  • “Jag ska prova den nya restaurangen i helgen.” (vardagligt uttryck för att testa en ny restaurang)
  • “Jag måste prova min nya klänning som jag beställt!” (vardagligt uttryck för att testa en produkt, se att den sitter bra)
  • “Jag måste pröva mina nya glasögon innan jag köper dem.” (mer formellt uttryck för att testa hur bra en produkt är). Här betyder det att jag ska testa glasögonen och se hur väl de fungerar för mig.
  • “Jag måste prova mina nya glasögon innan jag köper dem.” Här betyder det att jag testar för att se till att de sitter bra, och hur de ser ut på mig.
  • “Vi behöver pröva alla alternativ innan vi tar ett beslut.” (uttryck för att betona en mer seriös eller noggrann undersökning)
  • Domstolen måste pröva om den åtalade är skyldig eller inte.
  • Forskarna prövar olika hypoteser för att förklara resultatet av experimentet.

Skillnaden är liten, och skulle du använda pröva istället för prova är det ingen ko på isen, om det inte handlar om den juridiska betydelsen.

så pratar vi på våren

Det finns alltid nya ord att lära sig. Visst är det kul?! Har du tänkt på att en ny säsong innebär att du behöver använda/lära dig nya ord?  Ord på våren kan till exempel handla om att äta utomhus, eller den förändring som sker i naturen. När du klickar på länken nedan kommer du till en lista med vårord. Du kan ladda ned listan, eller skriva ut den.

In English: A new season means new words to discover! Click below to find your list of spring/early summer essential vocabulary.

Swedish cottage

Svisch och Swish, och andra onomatopoetiska ord

Igår pratade jag med en elev om buller, brak och bång. Sådana här ord som härmar ett ljud kallas onomatopoetiska. Ibland är det lätt att förstå hur ordet uppstått (voff, aj, psst) men ofta kan det verka långsökt. Detta beror på hur språket och ljudbilden har utvecklats, och på hur ordet uppfattades när man först hörde det och började använda det.

Här är några exempel med översättning till engelska, där det kan behövas. Har du några fler exempel? Skriv dem gärna i kommentarerna.

en hicka = a hiccup

att hicka = to have hiccups

en blipp = a blip

att blippa = to blip

en prutt = a fart

att prutta = to fart

svisch!

pang!

krasch!

wow!

tick-tack! = tick tock

Orden kan användas både som verb och substantiv. Jag har endast skrivit verbformen nedan.

svischa =swish

swisha (skicka pengar via telefonnummer – stavningen för namnet på tjänsten är engelsk)

smasha = smash

gnissla = squek

rapa = burp

knastra = crunch

knaka = crack

krascha =crash

knapra = nibble/crunch

knarra = creak

knirka = creak

bullra = rumble

slamra =clatter

slurpa = slurp

stampa = stomp

susa = whizz

svepa = sweep

hasa = scuff

rassla = clank

klinga = clink; chime

flämta = gasp

picka = peck

prassla = rustle

frasa = rustle

mullra = rumble; roll

tassa = tip toe

dåna = thunder; boom

väsa = hiss

viska = whisper

mumla = murmur

ticka = tick

verb som har med vatten/vätska att göra:

droppa = drip

klunka = gulp; quaff

porla = ripple

gurgla = gurgle

plaska = splash

skvala = ripple

Vill du öva onomatopoetiska ord ska du läsa en serietidning! Där hittar du många exempel.

Andra exempel på onomatopoetiska ord är djurläten. Kan du alla?

the Swedish Semla

Today is Fettisdagen. Let me decode that into National Day of the Semla. Now it´s all clear, right?

Semla is a sweet chubby wheat bun, cardamom laden, filled with golden almond paste and whipped cream. Originally semla was only eaten on Shrove Tuesday, as a last blissful treat before Lent. Today we know better and eat semlor (we need to go into plural here) all winter long. Fettisdagen has gone from being the only day to enjoy our precious pastry to the day you must enjoy at least one of them. Because as you all know we have fika (coffee break) at work. That means you are likely to down your first semla already by ten in the morning.

Semlor can be bought in every bakery, grocery store or gas station in Sweden. Sometimes you make your own.

If you make it past the photos below, find out how I make my Swedish fika treats; semlor recipe to follow; in English. If you want to practice your Swedish language I suggest you google “recept semla” and follow the instructions in Swedish.

recept semla
Semlor

There are ready made buns (albeit a bit flat) in the store, made just for semlor. Link if you don´t. 🙂
•Cut off the tops, scoop out the center of 8 buns, and put it in a food processor.
•Add 125g of almonds and 1 dl confectioners’ sugar and GO!
•Pour 1 dl heated milk into the mixture making it that special heavenly paste.
•Fill up the holes abundantly with the almond indulgence and top up with whipped cream.
•Put the lid back on and dust with confectioners’ sugar.

Voilà!

If you use Us cups, add some almonds and use half of a cup of confectioners’ sugar and milk.

Happy baking!